Webhosting

P oskytujeme webhostingové služby pro naše klienty. Naše servery jsou umístěny v kvalitním hostingovém centru. Funkčnost serverů monitorujeme nepřetržitě. Zálohování zákaznických dat probíhá vždy do jiné geografické lokality. V rámci webhostingových služeb řešíme pro naše klienty i registrace, převody a nákupy internetových domén. Jsme schopni i převzít starost za všechna doménová jména klienta a zaručit mu, že mu žádná doména nepropadne a všechny poplatky budou včas uhrazeny.

Audity IT oddělení

Rádi prověříme fungování vašeho IT oddělení a to jak po technologické, procesní nebo personální stránce.

Audity IT při změně majitele nebo management

Při převzetí firmy je nutné zorientovat se rychle i v oblasti fungování informačních technologií. Rádi vám pomůžeme získat přehled nebo i vládu nad informačním prostředím.

Softwarový a hardwarový audit

Je velmi důležité udržovat přehled o instalovaném softwaru i aktuální hardwarové konfiguraci stanic a serverů. Rádi zanalyzujeme vaši současnou situaci a navrhneme vhodné řešení, které vám pomůže tyto informace udržovat dlouhodobě aktuální.

Studie proveditelnosti

Potřebujete prověřit zda navržené řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií spní vaše očekávání? Rádi zanalyzujeme veškeré podklady a vyhodnotníme, zda je váš záměr vhodný pro vyřešení vašeho problému.

Bezpečnostní audit

Zanalyzujeme informační technologie z pohledu bezpečnosti dat. Prověříme bezpečnostní politiky, vnější přístupy, vnitřní bezpečnost, systém zálohování i další oblasti dle situace a potřeb klienta.

Konzultace strategie, technologie, procesy

Díky našim dlouholetým zkušenostem vám rádi poskytneme konzultace v oblasti informačních a komunikačních technologií.Další služby