Audity, konzultace

Č ím dál více zásadních procesů uvnitř firmy i směrem ke klientům a partnerům je implementováno za pomoci informačních a komunikačních technologií, logicky tím vzrůstá i důležitost jejich zabezpečení. Data jsou ohrožována různými způsoby. Nejdříve vždy zmapujeme formou bezpečnostního auditu veškerá rizika a následně navrhneme, jak jednotlivé komunikační kanály zabezpečit. Za nejvíce rizikové části lze považovat vzdáleně dostupné služby a mobilní zařízení jako notebooky a chytré telefony. Nedílnou součástí bezpečnostího řešení je i kvalitní monitoring sítě, který může včas ohalit vznikající hrozby. Více informací naleznete níže u jednotlivých témat. Kontaktuje nás i v případě, že zde nenaleznete přesně to co v oblasti bezpečnosti IT hledáte.

Audity IT oddělení

Rádi prověříme fungování vašeho IT oddělení a to jak po technologické, procesní nebo personální stránce.

Audity IT při změně majitele nebo management

Při převzetí firmy je nutné zorientovat se rychle i v oblasti fungování informačních technologií. Rádi vám pomůžeme získat přehled nebo i vládu nad informačním prostředím.

Softwarový a hardwarový audit

Je velmi důležité udržovat přehled o instalovaném softwaru i aktuální hardwarové konfiguraci stanic a serverů. Rádi zanalyzujeme vaši současnou situaci a navrhneme vhodné řešení, které vám pomůže tyto informace udržovat dlouhodobě aktuální.

Studie proveditelnosti

Potřebujete prověřit zda navržené řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií spní vaše očekávání? Rádi zanalyzujeme veškeré podklady a vyhodnotníme, zda je váš záměr vhodný pro vyřešení vašeho problému.

Bezpečnostní audit

Zanalyzujeme informační technologie z pohledu bezpečnosti dat. Prověříme bezpečnostní politiky, vnější přístupy, vnitřní bezpečnost, systém zálohování i další oblasti dle situace a potřeb klienta.

Konzultace strategie, technologie, procesy

Díky našim dlouholetým zkušenostem vám rádi poskytneme konzultace v oblasti informačních a komunikačních technologií.Další služby