Bezpečnost IT

V zhledem k tomu, že je čím dál více zásadních procesů uvnitř firmy i směrem ke klientům a partnerům implementováno za pomoci informačních a komunikačních technologií, logicky tím vzrůstá i důležitost jejich zabezpečení. Data jsou ohrožována různými způsoby. Nejdříve vždy zmapujeme formou bezpečnostního auditu veškerá rizika a následně navrhneme, jak jednotlivé komunikační kanály zabezpečit. Za nejvíce rizikové části lze považovat vzdáleně dostupné služby a mobilní zařízení jako notebooky a chytré telefony. Nedílnou součástí bezpečnostího řešení je i kvalitní monitoring sítě, který může včas ohalit vznikající hrozby. Více informací naleznete níže u jednotlivých témat. Kontaktuje nás i v případě, že zde nenaleznete přesně to co v oblasti bezpečnosti IT hledáte.

Vnější útoky

Vzhledem k nutnosti připojení dnešních počítačových sítí do Internetu je potřeba počítat i s možnými hrozbami, které toto propojení přináší. Vždy je potřeba dobře zvážit, jak zabezpečit přístupové cesty do vaší počítačové sítě. Dobrá úroveň zabezpečení by měla být úzce propojena s monitoringem těchto vstupních cest. Jen tak získáte včas informaci, že se někdo pokouší prolomit vaši ochranu a ve většině případů na to můžete vhodně reagovat.

Vnitřní útoky

Pokud vyřešíme vnější útoky, ještě zdaleka nemáme vyhráno. Stále existuje mnoho cest, jak je možné škodit i uvnitř počítačové sítě. Nejedná se jen o špatně zabezpečené informační systémy, ale také o nevhodnou práci se samotnými daty. Každá organizace by měla provést klasifikaci svých dat, vyhodnotit rizika spojená s neoprávněnou manipulací s takovými daty a následně navrhnout taková opatření, která by minimalizovala případné ztráty.Další služby