Outsourcing IT

O utsourcingem IT se rozumí zajištění služeb externím dodavatelem. Vždy je s klientem smluvně potvrzeno o jaké procesy nebo celky se jedná a jsou definovány jasné parametry služby. Tato forma spolupráce může mít pro společnost mnoho výhod. Nejběžnější formou outsourcingu IT je externí správa počítačové sítě.

Dostupnost služeb

Zajištění odezvy na konkrétní požadavek je vázáno smluvně i s potřebnou sankcí za nedodržení sjednaného času. 

Zajištění kvality a špičkové odbornosti

Je hlavní náplní práce nás, jako dodavatelské firmy. Naši pracovníci jsou neustále v kontaktu s posledním vývojem, sledují trendy, formou školení si doplňují znalosti a získávají praktické zkušenosti z jiných projektů. 

Zajištění kontinuity vývoje

Je možné nám svěřit i trvalý rozvoj IT infrastruktury a softwarového vybavení. Vše plánovitě, promyšleně a v souladu s podnikovými cíli. 

Aktivace vlastních zdrojů pro hlavní činnost podniku

zbavit vlastního IT specialistu rutinní administrátorské práce, činnosti údržby a zaměřit jej na rozvoj vlastních aktivit podniku, spolu s úzkou spoluprací s námi, jako dodavatelem outsourcingu.

Reálné ohodnocení nákladů IT služeb

První otázkou managementu při kladení výše uvedených argumentů bývají úspory. Kolik se vlastně na takto nakupovaných službách ušetří přímých nákladů? Jestliže jediným kritériem nákupu služeb zvenčí je výrazná úspora přímých finančních nákladů na provoz vlastního IT, mohou zůstat některé představy neuspokojeny. Pro skutečné posouzení úspor bychom měli vzít v potaz maximum nákladových složek - přímých i nepřímých - spojených se zajišťováním IT služeb zevnitř.Další služby